Integrates production, sales, technology and service

Khái niệm cơ bản về dây buộc

Khái niệm cơ bản về dây buộc (1) Thông tin cơ bản về dây buộc (2) Khái niệm cơ bản về dây buộc (3) Thông tin cơ bản về dây buộc (4) Thông tin cơ bản về dây buộc (5) Thông tin cơ bản về dây buộc (6) Thông tin cơ bản về dây buộc (7) Thông tin cơ bản về dây buộc (8) Khái niệm cơ bản về dây buộc (9) Khái niệm cơ bản về dây buộc (10) Thông tin cơ bản về dây buộc (11) Khái niệm cơ bản về dây buộc (12)

Không thể nói là ren thông thường và ren lỗ doa, mà là bu lông thông thường và bu lông lỗ doa, vì phần ren của cả hai đều giống nhau, điểm khác biệt là phần thanh không có ren.Vì phần ren giống nhau nên lực dọc trục giống nhau.Có một khe hở giữa phần thanh trơn của bu lông thông thường và lỗ, và lực ngang chỉ là điểm ma sát trên bề mặt tiếp xúc khi bu lông được siết chặt (tất nhiên, nếu bạn thực sự tính đến việc cắt bỏ, lực ngang sẽ thực tế là độ bền cắt của bu lông).Độ khít của bu lông lỗ doa với lỗ là dung sai, và lực ngang là cường độ cắt của bu lông lỗ doa.

Khái niệm cơ bản về dây buộc (14) Khái niệm cơ bản về dây buộc (15)

Khái niệm cơ bản về dây buộc (16) Khái niệm cơ bản về dây buộc (17) Khái niệm cơ bản về dây buộc (18) Khái niệm cơ bản về dây buộc (19) Khái niệm cơ bản về dây buộc (20) Khái niệm cơ bản về dây buộc (21)

Coi chưng

bm=1d chốt đôi thường được sử dụng để kết nối giữa hai bộ phận được nối bằng thép;GB/T897-1988 “Stud hai đầu bm=1d” (bm dùng để chỉ phần cuối của lỗ vít gọi là đầu vít, chiều dài của bm liên quan đến vật liệu của bộ phận cần bắt vít: bm=1d đối với thép và đồng, trong đó d chỉ đường kính ngoài của ren, chỉ đường kính lớn.)

bm=1,25d và bm=1,5d đinh tán đôi thường được sử dụng để kết nối giữa đầu nối gang và đầu nối thép;GB898-1988 “Đinh tán đôi bm= 1,25d”, GB899-1988 “Đinh tán đôi bm=1,5d”.

đinh tán đôi bm = 2d thường được sử dụng để kết nối giữa đầu nối hợp kim nhôm và đầu nối thép.Đầu nối trước đây có lỗ ren bên trong và đầu nối sau có lỗ xuyên qua.GB/T900-1988 “Đinh đôi bm = 2d”.

Các ren ở cả hai đầu của đinh tán hai đầu có chiều dài bằng nhau phải được khớp với đai ốc và vòng đệm cho hai bộ phận được kết nối có lỗ xuyên qua.GB/T901-1988 “Stud đôi có chiều dài bằng nhau Loại B”, GB/T953-1988 “Bằng nhau chiều dài đinh tán đôi loại C”.Một đầu của chốt hàn được hàn vào bề mặt của bộ phận được kết nối, và đầu còn lại (đầu ren) đi qua bộ phận được kết nối bằng một lỗ xuyên qua, sau đó vòng đệm được lắp vào và đai ốc được vặn vào, do đó rằng hai phần được kết nối được kết nối như một tổng thể.GB/T902.1 “Đinh hàn để hàn thủ công”, GB/T902.2 “Đinh hàn để hàn đinh hồ quang”, GB/T902.3 “Đinh hàn để hàn tích trữ năng lượng”, GB/T902.4 “Đinh tán hàn cho hàn stud thời gian ngắn”.

Chú ý:

Sợi được sử dụng trên sợi đôi (GB / T897-900) nói chung là sợi thông thường thô, và sợi thông thường tốt hoặc sợi phù hợp chuyển tiếp cũng có thể được sử dụng theo nhu cầu (theo GB1167 / T-1996 “luồng phù hợp chuyển tiếp ”).Stud hai đầu có chiều dài bằng nhau - Loại B, có thể được sử dụng theo nhu cầu sản xuất vật liệu 30Cr, 40Cr, 30CrMnSi, 35CrMoA40MnA hoặc 40B, hiệu suất của nó theo thỏa thuận giữa các bên cung và cầu. Thành phần hóa học của vật liệu stud, theo GB / T3098 .1-2010, nhưng hàm lượng carbon tối đa của nó không được lớn hơn 0,20% và không được làm bằng thép cắt tự do.

Khái niệm cơ bản về dây buộc (24) Khái niệm cơ bản về dây buộc (25) Khái niệm cơ bản về dây buộc (26) Khái niệm cơ bản về dây buộc (27) Khái niệm cơ bản về dây buộc (28) Thông tin cơ bản về dây buộc (29) Khái niệm cơ bản về dây buộc (30) Khái niệm cơ bản về dây buộc (31) Khái niệm cơ bản về dây buộc (32) Khái niệm cơ bản về dây buộc (33) Khái niệm cơ bản về dây buộc (34) Khái niệm cơ bản về dây buộc (35) Khái niệm cơ bản về dây buộc (36) Khái niệm cơ bản về dây buộc (37) Khái niệm cơ bản về dây buộc (38) Khái niệm cơ bản về dây buộc (39) Khái niệm cơ bản về dây buộc (40) Khái niệm cơ bản về dây buộc (41) Khái niệm cơ bản về dây buộc (42) Khái niệm cơ bản về dây buộc (43) Khái niệm cơ bản về dây buộc (44) Khái niệm cơ bản về dây buộc (45) Khái niệm cơ bản về dây buộc (46) Khái niệm cơ bản về dây buộc (47) Khái niệm cơ bản về dây buộc (48) Khái niệm cơ bản về dây buộc (49) Khái niệm cơ bản về dây buộc (50)

6. Độ cứng: Khả năng vật liệu chống lại các vật cứng cục bộ ép vào bề mặt của nó là một chỉ số hiệu suất để đo mức độ mềm và độ cứng của vật liệu kim loại.Phương tiện thử nghiệm-kiểm tra độ cứng (Brinell, Rockwell, Vickers)Yêu cầu chuẩn bị mẫu: Hai đầu của mẫu song song, bề mặt phẳng và không được phép sử dụng dầu hoặc oxit

Môi trường thử nghiệm 10 ~ 35 °

Trong việc phát hiện độ cứng của bu lông, không cần xử lý nhiệt bu lông, chỉ cần thực hiện độ cứng bề mặt, trong phạm vi đủ tiêu chuẩn trên đường dây.Nếu là bu lông xử lý nhiệt thì cần phải cắt độ cứng trên bề mặt của đường kính ở phần cuối.Vị trí kiểm tra được thể hiện trong hình.Kiểm tra độ cứng ở mức 1/2R trên bề mặt và độ cứng đạt tiêu chuẩn.

Độ cứng của bu lông có bề mặt và lõi, bề mặt đề cập đến việc sử dụng độ cứng Vickers hoặc Rockwell bề mặt sau khi loại bỏ rỉ sét trên bề mặt, v.v. Lõi phải được loại bỏ phần đầu có đường kính 1/2 dài trên bề mặt và lõi 1/2 vị trí để chơi độ cứng, chênh lệch giữa hai độ cứng không thể vượt quá 30HV, bề mặt cao hơn 30HV cho thấy không được phép cacbon hóa bề mặt. Nếu bề mặt thấp hơn 30HV, có nghĩa là bề mặt đã được khử cacbon , và nó không được phép.

Đai ốc loại 8 thông thường phải được xử lý nhiệt, nhưng không được xử lý nhiệt, đai ốc loại 8 thông thường thường được làm bằng thép 35, kiểm tra độ cứng cũng được chỉ định, bề mặt chung không cần thiết, nhà sản xuất xử lý nhiệt kiểm tra độ cứng sau khi xử lý nhiệt, đai ốc hệ mét thường bị gãy từ giữa để kiểm tra độ cứng của tim, đai ốc inch thường bị gãy ở một trong các mặt (nghĩa là cắt hai con dao trên một bề mặt), kiểm tra độ cứng phần giữa của một bề mặt và các đai ốc nhỏ thường bị mòn ở phần 0,2 ~ Kiểm tra độ cứng sau 0,3mm.4,6 ~ 6,8 bu lông không cần xử lý nhiệt;Giá đỡ cho đai ốc cao loại 2.

Tiêu chuẩn quốc gia GB3098.1 và tiêu chuẩn quốc gia GB3098.3 quy định rằng độ cứng trọng tài được đo ở 1/2 bán kính của mặt cắt ngang của bộ phận.Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào trong quá trình nghiệm thu, độ cứng Vickers sẽ được sử dụng làm phép thử phân xử. Phải lấy ít nhất 3 số đọc cho mỗi mẫu.

Địa điểm kiểm tra trọng tài: Khi báo cáo kết quả kiểm tra giữa bên mua và bên bán nhằm mục đích phân xử, việc kiểm tra độ cứng phải được đo tại điểm trung tâm (r/2) của bán kính bề mặt cắt cách đầu một đường kính một đường kính. bu lông hoặc đinh tán.Nếu kích thước sản phẩm cho phép, hãy lấy 4 số đọc ở cuối bu lông hoặc chốt này.Các sản phẩm có đường kính nhỏ hơn cũng có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng diện tích bề mặt song song của đầu cực đầu bu lông tương ứng với bề mặt cắt ở trên.Để kiểm tra thường xuyên, độ cứng của bu lông, ốc vít hoặc đinh tán có thể được kiểm tra ở đầu, đuôi hoặc thân sau khi loại bỏ bề mặt thích hợp.

Đối với tất cả các giai đoạn, nếu giá trị thử vượt quá giới hạn trên của độ cứng, mẫu phải được loại bỏ khỏi vị trí có đường kính danh nghĩa tính từ đầu mẫu và tâm của mẫu và đường ren ở điểm giữa của mẫu. kiểm tra, giá trị kiểm tra lại không được vượt quá giới hạn trên của độ cứng, nếu nghi ngờ, độ cứng Vickers (HV) phải được chấp nhận làm quyết định.Kiểm tra độ cứng bề mặt có thể được đặt ở cuối sản phẩm hoặc cạnh của hình lục giác và vị trí kiểm tra phải được mài hoặc đánh bóng ở mức tối thiểu để đảm bảo độ lặp lại của thử nghiệm và tình trạng thực sự của bề mặt mẫu thử.HV0.3 được sử dụng trong bài kiểm tra trọng tài của bài kiểm tra độ cứng bề mặt.Độ cứng bề mặt được kiểm tra bằng HV0.3 phải được so sánh với giá trị kiểm tra độ cứng lõi cũng được kiểm tra bằng HVo.3 và chênh lệch không được vượt quá 30 giá trị độ cứng HV.Độ cứng bề mặt lớn hơn độ cứng lõi 30 Giá trị độ cứng HV cho thấy mẫu đã được cacbon hóa.Đối với các sản phẩm có cấp độ 8,8 đến 12,9, có thể sử dụng sự khác biệt giữa độ cứng bề mặt và độ cứng lõi để xác định xem sản phẩm có bị cacbon hóa trên bề mặt hay không.Độ cứng của sản phẩm không liên quan trực tiếp đến độ bền kéo lý thuyết.Việc xác định giá trị độ cứng tối đa không dựa trên việc xem xét giới hạn cường độ trên.

Lưu ý: Cần lưu ý rằng sự thay đổi của giá trị độ cứng tăng lên là do quá trình cacbon hóa xử lý nhiệt hoặc gia công nguội.

Thông tin cơ bản về dây buộc (53) Khái niệm cơ bản về dây buộc (54)


Thời gian đăng: 23-09-2023